Czym są kompleksy?

Kompleksy mają wszyscy, ale jak się okazuje, nie wszyscy potrafią sobie z nimi skutecznie radzić. To właśnie przez nie możemy czuć się beznadziejni, brzydcy oraz nikomu niepotrzebni. Na ogół kompleksy jako wytwory psychiki dotyczą wyglądu zewnętrznego, ale oczywiście nie zawsze. Kobiece kompleksy mogą znacznie różnić się od kompleksów mężczyzn.

Kompleks w psychologii to wyobrażenie bądź zbiór myśli, który jest kojarzony z myślą, która została wyparta ze świadomości. Powrót do takiej myśli (nazywanej „jądrem kompleksu”) wywołuje zazwyczaj nieprzyjemny efekt, taki jak wstyd, niepokój czy lęk. Kompleksy mogą wywierać bardzo duży wpływ na zachowanie ludzi, wyrażając się w różnych dążeniach, postawach oraz obawach.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów kompleksów jest tak zwany kompleks niższości. Pojęcie to do dziedziny psychologii zostało wprowadzone na początku XX wieku. Można również wyróżnić wiele innych kompleksów, takich jak chociażby kompleks Jokasty, Kasandry czy syndrom Edypa, Pigmaliona. Znanym męskim kompleksem jest także syndrom Piotrusia Pana.

Pojęcie kompleksu bardzo często pojawia się w psychoanalizie. Było ono rozpatrywane chociażby przez Zygmunta Freuda, który sądził, iż przez niektóre kompleksy przejść musi każdy człowiek. Kompleksy zdaniem tego naukowca zazwyczaj tworzą się w czasach wczesnego dzieciństwa i mogą mieć bardzo duży wpływ na rozwój przyszłych relacji międzyludzkich.

Obecnie pojęcie kompleksu najczęściej jest utożsamiane z zaburzeniem. W rozumieniu potocznym kompleksy nastolatków czy osób dorosłych mogą być rozumiane jako niemiłe oraz wstydliwe tematy odnoszące się do określonych cech charakteru czy wyglądu zewnętrznego. Poruszanie tych tematów może wywoływać niepokój bądź lęk.

Jak się coraz częściej okazuje, kompleksy mogą jednak dotyczyć nie tylko wyglądu fizycznego. Mogą być one związane także z posiadaną przez nas pozycją społeczną czy nawet ze stanem portfela. Takie kompleksy niestety nie tylko potrafią skutecznie odebrać wiarę w swoje możliwości, ale również sprawić, że przestajemy się dobrze czuć w towarzystwie osób, którym na przykład powodzi się znacznie lepiej.

Nawet kompleksy sławnych osób mogą prowadzić do krytycyzmu i niezadowolenia. Co więcej, kompleksy mogą też mieć destrukcyjny wpływ na życie społeczne, a to oznacza trudności w nawiązywaniu nowych przyjaźni, a nawet problemy w sferze seksualnej.

Kompleksy są w stanie bardzo utrudniać życie, ale na szczęście z tego rodzaju wytworami psychiki można skutecznie walczyć. Walka z kompleksami oczywiście nie jest łatwa, ale możliwa. By uporać się z kompleksami należy przede wszystkim w siebie uwierzyć. Nikt z nas nie jest przecież idealny i trzeba zdać sobie z tego sprawę.